تنها مرجع رسمی ثبت رکورد در ایران

بلند ترین پرش

جهت جستجوی دقیق رکورد مدنظر حتما از کلمات کلیدی استفاده کنید  .

 

مثال :  برای یافتن رکورد بیشترین تعداد روپایی با توپ فوتبال کلمه کلیدی روپایی یا توپ فوتبال رو جستجو کنید . 

بلندترین پرش ساید فیلیپ
1 ژوئن 2014

دارنده رکورد : علیرضا اسدالله تاجر جهرمی تاریخ و محل تولد : 1371 / تهران تاریخ رکوردگیری : 11 ...