تنها مرجع رسمی ثبت رکورد در ایران

ایمان حکمت آرا

جهت جستجوی دقیق رکورد مدنظر حتما از کلمات کلیدی استفاده کنید  .

 

مثال :  برای یافتن رکورد بیشترین تعداد روپایی با توپ فوتبال کلمه کلیدی روپایی یا توپ فوتبال رو جستجو کنید . 

شکستن بیشترین سنگ قرنیز با دست در یک دقیقه
9 فوریه 2021

دارنده رکورد : ایمان حکمت آرا تاریخ و محل تولد : 1360 / فسا تاریخ رکوردگیری : 21 بهمن ...