تنها مرجع رسمی ثبت رکورد در ایران

امین جعفری پارسا

جهت جستجوی دقیق رکورد مدنظر حتما از کلمات کلیدی استفاده کنید  .

 

مثال :  برای یافتن رکورد بیشترین تعداد روپایی با توپ فوتبال کلمه کلیدی روپایی یا توپ فوتبال رو جستجو کنید . 

بیشترین زمان ضربه زدن متوالی با دست و پا به کیسه بوکس
2 فوریه 2014

دارنده رکورد : امین جعفری پارسا تاریخ و محل تولد : 1370 / خرامه ، استان فارس تاریخ رکوردگیری ...