تنها مرجع رسمی ثبت رکورد در ایران

امیر حقیقی

جهت جستجوی دقیق رکورد مدنظر حتما از کلمات کلیدی استفاده کنید  .

 

مثال :  برای یافتن رکورد بیشترین تعداد روپایی با توپ فوتبال کلمه کلیدی روپایی یا توپ فوتبال رو جستجو کنید . 

شکستن بیشترین کاسه چینی با دو انگشت در یک دقیقه
9 نوامبر 2019

دارنده رکورد : امیر حقیقی تاریخ و محل تولد : 1372 / اصفهان تاریخ رکوردگیری : 18 آبان 1398 ...