تنها مرجع رسمی ثبت رکورد در ایران

النا رنجی

جهت جستجوی دقیق رکورد مدنظر حتما از کلمات کلیدی استفاده کنید  .

 

مثال :  برای یافتن رکورد بیشترین تعداد روپایی با توپ فوتبال کلمه کلیدی روپایی یا توپ فوتبال رو جستجو کنید . 

بیشترین زمان چرخش حلقه هولاهوپ دور دست در حال جابجایی متوالی دستان
10 مارس 2021

دارنده رکورد : النا رنجی پور تاریخ و محل تولد : 1388 / تهران تاریخ رکوردگیری : 24 اسفند ...