تنها مرجع رسمی ثبت رکورد در ایران

افسانه بختیاری

جهت جستجوی دقیق رکورد مدنظر حتما از کلمات کلیدی استفاده کنید  .

 

مثال :  برای یافتن رکورد بیشترین تعداد روپایی با توپ فوتبال کلمه کلیدی روپایی یا توپ فوتبال رو جستجو کنید . 

بیشترین چرخ و فلک تیمی در یک ساعت
12 فوریه 2015

دارنده رکورد : افسانه بختیاری تاریخ و محل تولد : 1358 / ملایر ، همدان تاریخ رکوردگیری : 22 ...