تنها مرجع رسمی ثبت رکورد در ایران

اسکیت

جهت جستجوی دقیق رکورد مدنظر حتما از کلمات کلیدی استفاده کنید  .

 

مثال :  برای یافتن رکورد بیشترین تعداد روپایی با توپ فوتبال کلمه کلیدی روپایی یا توپ فوتبال رو جستجو کنید . 

بلند ترین پرش طول با کفش اسکیت
3 فوریه 2021

دارنده رکورد : سینا صفی یاری تاریخ و محل تولد : 1374 / بابل / استان مازندران تاریخ رکوردگیری ...