تنها مرجع رسمی ثبت رکورد در ایران

اسماعیل اسکندری

جهت جستجوی دقیق رکورد مدنظر حتما از کلمات کلیدی استفاده کنید  .

 

مثال :  برای یافتن رکورد بیشترین تعداد روپایی با توپ فوتبال کلمه کلیدی روپایی یا توپ فوتبال رو جستجو کنید . 

بیشترین زمان ایستادن روی سر
5 مارس 2017

دارنده رکورد : اسماعیل اسکندری عوری تاریخ و محل تولد : تاریخ رکوردگیری : 15 اسفند 1395 شهر رکوردگیری ...