تنها مرجع رسمی ثبت رکورد در ایران

احمد حمدی

جهت جستجوی دقیق رکورد مدنظر حتما از کلمات کلیدی استفاده کنید  .

 

مثال :  برای یافتن رکورد بیشترین تعداد روپایی با توپ فوتبال کلمه کلیدی روپایی یا توپ فوتبال رو جستجو کنید . 

بیشترین تعداد روپایی با توپ تنیس در یک ساعت
2 ژانویه 2023

دارنده رکورد : احمد حمدی تاریخ و محل تولد : ساوجبلاغ استان البرز ، 1369 تاریخ رکوردگیری : 1401/10/12 ...