تنها مرجع رسمی ثبت رکورد در ایران

احمد اسدی داش آتان

جهت جستجوی دقیق رکورد مدنظر حتما از کلمات کلیدی استفاده کنید  .

 

مثال :  برای یافتن رکورد بیشترین تعداد روپایی با توپ فوتبال کلمه کلیدی روپایی یا توپ فوتبال رو جستجو کنید . 

سریع ترین برج نوردی با اسلحه کلاشینکف
18 آوریل 2015

دارنده رکورد : احمد اسدی داش آتان تاریخ و محل تولد : 1364 / تبریز ، استان آذربایجان شرقی ...

سریعترین برج نوردی
24 فوریه 2015

دارنده رکورد : احمد اسدی داش آتان تاریخ و محل تولد : 1364 / تبریز ، استان آذربایجان شرقی ...