تنها مرجع رسمی ثبت رکورد در ایران

ابوالفضل جودت پر شکوهی

جهت جستجوی دقیق رکورد مدنظر حتما از کلمات کلیدی استفاده کنید  .

 

مثال :  برای یافتن رکورد بیشترین تعداد روپایی با توپ فوتبال کلمه کلیدی روپایی یا توپ فوتبال رو جستجو کنید . 

بیشترین حرکت استرادل بالانس در یک دقیقه
16 مارس 2019

دارنده رکورد : ابوالفضل جودت پرشکوهی تاریخ و محل تولد : 1386 / آستانه اشرفیه ، استان گیلان تاریخ ...