تنها مرجع رسمی ثبت رکورد در ایران

آرمین سرخی

جهت جستجوی دقیق رکورد مدنظر حتما از کلمات کلیدی استفاده کنید  .

 

مثال :  برای یافتن رکورد بیشترین تعداد روپایی با توپ فوتبال کلمه کلیدی روپایی یا توپ فوتبال رو جستجو کنید . 

بیشترین تعداد پرش از ارتفاع 3 متری
8 مارس 2012

دارنده رکورد : آرمین سرخی تاریخ و محل تولد : تهران تاریخ رکوردگیری : 18 اسفند 1390 شهر رکوردگیری ...