تنها مرجع رسمی ثبت رکورد در ایران

آرزو جمشیدی

جهت جستجوی دقیق رکورد مدنظر حتما از کلمات کلیدی استفاده کنید  .

 

مثال :  برای یافتن رکورد بیشترین تعداد روپایی با توپ فوتبال کلمه کلیدی روپایی یا توپ فوتبال رو جستجو کنید . 

سریع ترین طناب زدن در 100 متر
5 سپتامبر 2019

دارنده رکورد : مهدی وفا‌بخش تاریخ و محل تولد : 1375 / تربت حیدریه ، استان خراسان رضوی تاریخ ...