تنها مرجع رسمی ثبت رکورد در ایران

ژیمناستیک و پاکور

جهت جستجوی دقیق رکورد مدنظر حتما از کلمات کلیدی استفاده کنید  .

 

مثال :  برای یافتن رکورد بیشترین تعداد روپایی با توپ فوتبال کلمه کلیدی روپایی یا توپ فوتبال رو جستجو کنید . 

بیشتریت تعداد پشتک تک پا از جلو در یک دقیقه
25 فوریه 2021

دارنده رکورد : محمد امین نمازی تاریخ و محل تولد : 1382 / مشهد ، استان خراسان رضوی تاریخ ...

بیشترین تعداد غلت از جلو در یک دقیقه
25 فوریه 2021

دارنده رکورد : بنیامین نمازی تاریخ و محل تولد : 1389 / مشهد ، استان خراسان رضوی تاریخ رکوردگیری ...

بیشترین مسافت غلت زدن به جلو
7 نوامبر 2020

دارنده رکورد : محمد گران اوریمی تاریخ و محل تولد : 1366 / قائمشهر ، استان مازندران تاریخ رکوردگیری ...

بیشترین تعداد نیم وار بصورت تیمی در یک ساعت
23 آگوست 2020

دارنده رکورد : مجید ایزانلو تاریخ و محل تولد : 1368 / شیروان ، استاند خراسان شمالی تاریخ رکوردگیری ...

بیشترین تعداد حرکت غلت سینه در حرکت عقرب در یک دقیقه
23 آگوست 2020

دارنده رکورد : ثنا زنگنه تاریخ و محل تولد : 1390 / تربت جام / استان خراسان رضوی تاریخ ...

بیشترین تعداد حرکت قوس از جلو بصورت تک پا در یک دقیقه
23 آگوست 2020

دارنده رکورد : ریحانه ایزانلو تاریخ و محل تولد : 1392 / مشهد ، استان خراسان رضوی تاریخ رکوردگیری ...

بیشترین تعداد چرخ و فلک در یک دقیقه
21 آگوست 2019

دارنده رکورد : ریحانه ایزانلو تاریخ و محل تولد : 1392 / مشهد ، استان خراسان رضوی تاریخ رکوردگیری ...

بیشترین حرکت کرک در یک دقیقه
17 ژوئن 2019

دارنده رکورد : سید مرتضی موسوی تاریخ و محل تولد : 1373 / مشهد ، استان خراسان رضوی تاریخ ...

بیشترین تعداد نیم وارو در یک دقیقه
29 مارس 2019

دارنده رکورد : علیرضا یکدست کجوان تاریخ و محل تولد : 1390 / مشهد ، استان خراسان رضوی تاریخ ...