تنها مرجع رسمی ثبت رکورد در ایران

ورزشهای باستانی

جهت جستجوی دقیق رکورد مدنظر حتما از کلمات کلیدی استفاده کنید  .

 

مثال :  برای یافتن رکورد بیشترین تعداد روپایی با توپ فوتبال کلمه کلیدی روپایی یا توپ فوتبال رو جستجو کنید . 

بیشترین زمان متوالی میل زدن باستانی با میل های 5 کیلوگرمی
1 فوریه 2021

دارنده رکورد : رضا درکه تاریخ و محل تولد : 1366 / کرمانشاه تاریخ رکوردگیری : 13 بهمن 1399 ...

بیشترین تعداد شنوی پیچ باستانی در یک ساعت
1 فوریه 2021

دارنده رکورد : مهدی دریکوند تاریخ و محل تولد : خرم آباد ، 1377 تاریخ رکوردگیری : 1402/12/18 شهر ...

بیشترین تعداد میل زدن باستانی در یک دقیقه
1 فوریه 2021

دارنده رکورد : امیر خزائی تاریخ و محل تولد : 1373 / کرمانشاه تاریخ رکوردگیری : 13 بهمن 1399 ...

بیشترین زمان چرخش توپ بسکتبال و اجرای نمایش میل بازی
24 آگوست 2020

دارنده رکورد : امیربابک پادارلو تاریخ و محل تولد : 1381 / مشهد ، استان خراسان رضوی تاریخ رکوردگیری ...

بیشترین زمان متوالی نمایش پرتاب با 4 میل باستانی
23 آگوست 2020

دارنده رکورد : امیربابک پادارلو تاریخ و محل تولد : 1381 / مشهد ، استان خراسان رضوی تاریخ رکوردگیری ...

بیشترین تعداد میل زدن باستانی در یک ساعت با میل های 10 کیلوگرمی
15 ژانویه 2020

دارنده رکورد : رضا درکه تاریخ و محل تولد : 1366 / کرمانشاه تاریخ رکوردگیری : 15 دی 1399 ...

بیشترین تعداد میل زدن باستانی در یک ساعت
15 ژانویه 2020

دارنده رکورد : رضا درکه تاریخ و محل تولد : 1366 / کرمانشاه تاریخ رکوردگیری : 25 دی 1398 ...

بیشترین شنای باستانی در یک دقیقه
16 مارس 2019

دارنده رکورد : اسماعیل اکبری تاریخ و محل تولد : 1363 / لنجان ، استان اصفهان تاریخ رکوردگیری : ...

بیشترین میل زدن باستانی در 120 دقیقه
4 سپتامبر 2017

دارنده رکورد : مرتضی قلندری تاریخ و محل تولد : 1343 / بهشهر ، استان مازندران تاریخ رکوردگیری : ...

بیشترین تعداد شنای باستانی در یک ساعت
18 آگوست 2017

دارنده رکورد : حمیدرضا شکری تاریخ و محل تولد : کرمانشاه تاریخ رکوردگیری : 27 مرداد 1396 شهر رکوردگیری ...