تنها مرجع رسمی ثبت رکورد در ایران

هنرهای رزمی

جهت جستجوی دقیق رکورد مدنظر حتما از کلمات کلیدی استفاده کنید  .

 

مثال :  برای یافتن رکورد بیشترین تعداد روپایی با توپ فوتبال کلمه کلیدی روپایی یا توپ فوتبال رو جستجو کنید . 

شکستن بیشترین تعداد سنگ مرمر با انگشت اشاره
28 فوریه 2021

دارنده رکورد : فرجام شفیعی سروستانی تاریخ و محل تولد : 1365 / استان فارس تاریخ رکوردگیری : 10 ...

شکستن بیشترین تعداد سنگ مرمر با دست
28 فوریه 2021

دارنده رکورد : علیرضا نصیری سروستانی تاریخ و محل تولد : 1370 / سروستان ، استان فارس تاریخ رکوردگیری ...

شکستن بیشترین سنگ قرنیز با دست در یک دقیقه
9 فوریه 2021

دارنده رکورد : ایمان حکمت آرا تاریخ و محل تولد : 1360 / فسا تاریخ رکوردگیری : 21 بهمن ...

بیشترین زمان چرخاندن نانچیکو
28 اکتبر 2020

دارنده رکورد : محمد علی اویار حسینی تاریخ و محل تولد : 1356 / تهران تاریخ رکوردگیری : 7 ...

بیشترین  ضربه آپ دولیو چاگی در یک دقیقه
23 آگوست 2020

دارنده رکورد : زینب فخری تاریخ و محل تولد : 1381 / مشهد ، استان خراسان رضوی تاریخ رکوردگیری ...

بیشترین ضربه آپ دولیو چاگی در یک دقیقه
23 آگوست 2020

دارنده رکورد : وحید جانی تاریخ و محل تولد : 1378 / مشهد ، استان خراسان رضوی تاریخ رکوردگیری ...

بیشترین ضربه آپرکات در یک دقیقه
16 آگوست 2020

دارنده رکورد : یوسف ایمانی تاریخ و محل تولد : 1370 / خرم آباد، لرستان تاریخ رکوردگیری : 26 ...

بیشترین مشت در یک دقیقه
5 ژوئن 2020

دارنده رکورد : یوسف ایمانی تاریخ و محل تولد : 1370 / خرم آباد ، استان لرستان تاریخ رکوردگیری ...

شکستن بیشترین کاسه چینی با دو انگشت در یک دقیقه
9 نوامبر 2019

دارنده رکورد : امیر حقیقی تاریخ و محل تولد : 1372 / اصفهان تاریخ رکوردگیری : 18 آبان 1398 ...

بیشترین خم کردن لوله های آهنی با ضربه ساق پا در یک دقیقه
28 سپتامبر 2019

دارنده رکورد : داود امیری تاریخ و محل تولد : 1362 / باختران ، استان کرمانشاه تاریخ رکوردگیری : ...