تنها مرجع رسمی ثبت رکورد در ایران

رکوردهای اسکیت

جهت جستجوی دقیق رکورد مدنظر حتما از کلمات کلیدی استفاده کنید  .

 

مثال :  برای یافتن رکورد بیشترین تعداد روپایی با توپ فوتبال کلمه کلیدی روپایی یا توپ فوتبال رو جستجو کنید . 

بلند ترین پرش طول با کفش اسکیت
3 فوریه 2021

دارنده رکورد : سینا صفی یاری تاریخ و محل تولد : 1374 / بابل / استان مازندران تاریخ رکوردگیری ...

بلند ترین پرش طول با کفش اسکیت
3 فوریه 2021

دارنده رکورد : سینا صفی یاری تاریخ و محل تولد : 1374 / بابل ، استان مازندران تاریخ رکوردگیری ...

بیشترین چرخش درجا روی اسکیت با تک پا
24 اکتبر 2018

دارنده رکورد : سیدسروش سیدی تاریخ و محل تولد : 1379 / تهران تاریخ رکوردگیری : 2 آبان 1398 ...

بیشترین چرخش درجا روی اسکیت با دوپا
24 اکتبر 2018

دارنده رکورد : سینا صفی یاری تاریخ و محل تولد : 1374 / بابل ، استان مازندران تاریخ رکوردگیری ...