تنها مرجع رسمی ثبت رکورد در ایران

رکوردهای آمادگی جسمانی

جهت جستجوی دقیق رکورد مدنظر حتما از کلمات کلیدی استفاده کنید  .

 

مثال :  برای یافتن رکورد بیشترین تعداد روپایی با توپ فوتبال کلمه کلیدی روپایی یا توپ فوتبال رو جستجو کنید . 

بیشترین حرکت شنا سوئدی به صورت دو نفره در یک دقیقه
30 آوریل 2024

دارنده رکورد : مهدی ضابطی و محمدمبین باقر پور باقی آبادی تاریخ و محل تولد : تهران تاریخ رکوردگیری ...

بیشترین حرکت شنا سوئدی روی دستگاه در یک دقیقه
8 مارس 2024

دارنده رکورد : یوسف بخشی تاریخ و محل تولد : تهران ، 1363 تاریخ رکوردگیری : 1402/12/18 شهر رکوردگیری ...

بیشترین حرکت شنا سوئدی با تحمل وزنه  10 کیلوگرمی در یک ساعت
12 ژوئن 2023

دارنده رکورد : مهدی ضابطی تاریخ و محل تولد : تهران ، 1356 تاریخ رکوردگیری : 1402/3/22 شهر رکوردگیری ...

بیشترین حرکت شنا عنکبوتی در سه دقیقه
6 آوریل 2023

دارنده رکورد : مهدی ضابطی تاریخ و محل تولد : تهران ، 1356 تاریخ رکوردگیری : 1402/9/24 شهر رکوردگیری ...

بیشترین زمان ثابت ماندن در حرکت بارفیکس
29 اکتبر 2021

دارنده رکورد : بهروز جلیلوند تاریخ و محل تولد : 1350 / تویسرکان ، استان همدان تاریخ رکوردگیری : ...

بیشترین تعداد شنا سوئدی روی انگشتان شصت با وزنه 15 کیلوگرمی در یک دقیقه
7 مارس 2021

دارنده رکورد : بهروز جلیلوند تاریخ و محل تولد : 1350 / تویسرکان از استان همدان تاریخ رکوردگیری : ...

بیشترین شنای سوئدی با انگشتان شصت در یک دقیقه
7 مارس 2021

دارنده رکورد : بهروز جلیلوند تاریخ و محل تولد : 1350 / تویسرکان از استان همدان تاریخ رکوردگیری : ...

بیشترین تعداد شنا بالانس در یک دقیقه
25 فوریه 2021

دارنده رکورد : محمدامین نمازی تاریخ و محل تولد : 1382 / مشهد ، استان خراسان رضوی تاریخ رکوردگیری ...

بیشترین بارفیکس با انگشتان وسط در یک دقیقه
8 فوریه 2021

دارنده رکورد : مرتضی محکم تاریخ و محل تولد : 1372 / شیراز ، استان فارس تاریخ رکوردگیری : ...

بیشترین تعداد شنا جامپ در یک دقیقه
17 سپتامبر 2020

دارنده رکورد : سیدعلی عظیمی تاریخ و محل تولد : 1370 / تهران تاریخ رکوردگیری : 27 شهریور 1399 ...