تنها مرجع رسمی ثبت رکورد در ایران

اخبار ثبت رکورد ایران

جهت جستجوی دقیق رکورد مدنظر حتما از کلمات کلیدی استفاده کنید  .

 

مثال :  برای یافتن رکورد بیشترین تعداد روپایی با توپ فوتبال کلمه کلیدی روپایی یا توپ فوتبال رو جستجو کنید . 

ترکیب دو رشته ورزشی  برای ثبت یک رکورد
22 آوریل 2023

ترکیب دو رشته ورزشی  برای ثبت یک رکورد منوچهر ارسلانی با ترکیب طناب وکفش کانگو جامپ یک رکورد جدید ملی ...

رکورد روپایی استقامت دنیا شکسته شد
22 آوریل 2023

رکورد روپایی استقامت دنیا شکسته شد سعید مومیوند رکورد قبلی دنیا در ایتم بیشترین زمان متوالی روپایی زدن با توپ ...

برد ایرن مقابل امریکا
22 آوریل 2023

برد ایران مقابل امریکا محدثه گود آسیائی رکورد قبلی دنیا در ایتم بیشترین روپایی با توپ فوتبال روی تردمیل را ...