تنها مرجع رسمی ثبت رکورد در ایران

تمامی درخواستها باید معیارهای زیر را داشته باشد :

1- قابلیت سنجش و اندازه گیری داشته باشد مثلا بلندترین، طولانی ترین ، بیشترین ، سریعترین و …

2- قابل اثبات باشد (باید بتوانید آن را اثبات کنید).

3- قابل شکستن باشد(تمامی ترین ها باید قابلیت به چالش کشیده شدن را داشته باشد).

4- مواردی که غیر قابل شکسته شدن هستند وفعالیت هایی که میتواند آسیب بالقوه داشته باشد وخود وتماشاگران را به خطر بیاندازد مورد تایید نیست.

5- داوران و ناظرین ثبت رکورد به نمایندگی از رکوردهای ملی ایران صرفا جهت ثبت و مستند کردن رکورد شما در محل حضور خواهند داشت فلذا برگزاری تمام مراسم ،مسئولیتها ،هماهنگی ها ، هزینه ها و امکانات ثبت رکورد به عهده متقاضی ثبت رکورد خواهد بود.

 

قوانین ارسال ویدئو :

ویدیو دارای کیفیت مناسب صدا و تصویر باشد.

حداکثر مدت زمان هر ویدئو 5 دقیقه باشد .

حجم ویدئو ارسالی باید کمتر از 40 مگابایت باشد.

تصاویر موبایلی بصورت افقی ضبط شود.

جمله “این ویدئو جهت بررسی در رکوردهای ملی ایران تهیه می شود ” بعد از معرفی شرکت کننده در ابتدا ویا انتهای ویدیو حتما باید بیان شود.

قبل از بارگذاری ویدیو لازم است فرم مربوط به ثبت درخواست رکورد با دقت تکمیل شود.