تنها مرجع رسمی ثبت رکورد در ایران

کمیته ثبت رکورد های ملی ایران

تنها مرجع رسمی ثبت رکورد در ایران

کمیته ثبت رکورد های ملی ایران

تنها مرجع رسمی ثبت رکورد در ایران

بیش از یک دهه همراهی با " ترین " های ایران زمین

طراحی دستورالعمل

ثبت هر رکورد نیازمند طراحی دستورالعمل اجرایی جهت مشخص شدن فرآیند اجرا و ثبت رکورد می باشد

ارزیابی و داوری

کلیه فرآیند اجرای پروژه توسط داوران مطابق دستورالعمل طراحی شده ارزیابی و داوری خواهد شد.

کتاب رکورد های ملی ایران

تمامی رکورد هایی که با موفقیت اجرا شده اند در این کتاب ثبت شده و رکورد های هرسال در نسخه جدید کتاب چاپ و منتشر خواهد شد.

اهدای گواهی ثبت رکورد

در صورت تایید داوران در زمان اجرای فرآیند، رکورد در سامانه رکوردهای ملی ثبت شده و گواهی نامه ثبت آن بنام اشخاص حقیقی یا حقوقی مشارکت کننده صادر خواهد شد.

گوشه ای از رکورد ها


slide-838632d
slide-7e378cd
slide-fb79d5d
slide-bb3deca
slide-2379e47
slide-df74edf
slide-6c6581f
slide-7531c40

آخرین رکورد های ثبت شده


سریعترین زمان شنا کردن 10 کیلومتر در حال کشیدن قایق کایاک با سرنشین

دارنده رکورد : فرشید سلمانپور سنگاچینی تاریخ و محل تولد : انزلی - استان گیلان تاریخ رکوردگیری : 1402/4/13 ...

بیشترین حرکت شنا سوئدی با انگشتان شصت در حالت تماس سینه از روی زمین در یک دقیقه

دارنده رکورد : محمد امین پناهی دوست تاریخ و محل تولد : استان لرستان تاریخ رکوردگیری : 1402/5/16 شهر ...

بیشترین ضربه مشت مستقیم با دمبل های یک کیلوگرمی در زمان یک دقیقه (بانوان)

دارنده رکورد : عاطفه صفائی تاریخ و محل تولد : لرستان تاریخ رکوردگیری : 1402/5/14 شهر رکوردگیری : تهران ...

بیشترین حرکت شنا سوئدی تک انگشت با تماس سینه از روی زمین در یک دقیقه

دارنده رکورد : محمد امین پناهی دوست تاریخ و محل تولد : استان فارس تاریخ رکوردگیری : 1402/5/16 شهر ...

بیشترین ضربه مشت آپرکات در یک دقیقه (بانوان)

دارنده رکورد : ثنا دلفانی تاریخ و محل تولد : تهران 1382 تاریخ رکوردگیری : 1402/5/22 شهر رکوردگیری : ...

بیشترین ضربه مشت مستقیم در یک دقیقه (بانوان)

دارنده رکورد : عاطفه صفایی تاریخ و محل تولد : استان لرستان تاریخ رکوردگیری : 1402/5/14 شهر رکوردگیری : ...

کتاب رکورد های ملی ایران


کتاب رکوردهای ملی ایران ۱۴۰۰ حاصل تلاش ۱۰ ساله زنان و مردان رکورددار ایران است که بعنوان اولین کتاب رکورد کشور های اسلامی در سال ۱۴۰۰ به چاپ رسیده است . این کتاب حاوی ۴۵۰ عنوان بالاترین رکوردهای ایران است که از بین بیش از ۳۰۰۰ رکورد ثبت شده در ۱۸ فصل و ۴۵۰ صفحه تدوین شده است. این کتاب هر ساله با تازه‌ترین رکوردها چاپ و منتشر می‌شود. آخرین نسخه این کتاب تدوین شده و به زودی منتشر خواهد شد. کمیته ثبت رکوردهای ملی ایران در نظر دارد تا فضاهای تبلیغاتی نسخه جدید کتاب رکوردهای ملی ایران ۱۴۰۲ را برای اولین بار جهت حمایت از تولید ملی واگذار نماید.