فرم ثبت نام و ارسال ویدئو

تمامی درخواستها باید معیارهای زیر را داشته باشد :

۱- قابلیت سنجش و اندازه گیری داشته باشد مثلا بلندترین، طولانی ترین ، بیشترین ، سریعترین و …

۲- قابل اثبات باشد (باید بتوانید آن را اثبات کنید).

۳- قابل شکستن باشد(تمامی ترین ها باید قابلیت به چالش کشیده شدن را داشته باشد).

۴- مواردی که غیر قابل شکسته شدن هستند وفعالیت هایی که میتواند آسیب بالقوه داشته باشد وخود وتماشاگران را به خطر بیاندازد مورد تایید نیست.

۵- داوران و ناظرین ثبت رکورد به نمایندگی از رکوردهای ملی ایران صرفا جهت ثبت و مستند کردن رکورد شما در محل حضور خواهند داشت فلذا برگزاری تمام مراسم ،مسئولیتها ،هماهنگی ها ، هزینه ها و امکانات ثبت رکورد به عهده متقاضی ثبت رکورد خواهد بود.

 

 

 

قوانین ارسال ویدئو :

ویدیو دارای کیفیت مناسب صدا و تصویر باشد.

حداکثر مدت زمان هر ویدئو ۵ دقیقه باشد .

حجم ویدئو ارسالی باید کمتر از ۴۰ مگابایت باشد.

تصاویر موبایلی بصورت افقی ضبط شود.

جمله “این ویدئو جهت بررسی در رکوردهای ملی ایران تهیه می شود ” بعد از معرفی شرکت کننده در ابتدا ویا انتهای ویدیو حتما باید بیان شود.

قبل از بارگذاری ویدیو لازم است فرم مربوط به ثبت درخواست رکورد با دقت تکمیل شود.

فهرست